Lägesrapport för VA-utbyggnaden i Västanvik

Ledningsarbetena fortgår framåt i Västanvik VO och det arbetas totalt på fem fronter. Arbetet med ledningsförläggningen i etapp 2 planeras att bli klart under november och vartefter schaktgrupperna blir klara där flyttar de över till etapp 3. Arbetet i etapp 3 pågår sedan i somras och kommer att fortsätta där under nästa år.

 

Om det är någon av er fastighetsägare som har frågor om framkomligheten till era fastigheter eller som påverkas av våra arbeten, så hör av er till vår entreprenör Dala Bygg och Betongteknik, så brukar de kunna planera och lösa det mesta med er.

Etapp 1

Huvuddelen av etapp 1 är klart sedan tidigare, dock kvarstår ett par vägsträckor som har krävt extra geoteknisk utredning. Det planeras därför för en extra pumpstation för att säkerställa en långsiktigt kvalitet.

Etapp 2

I etapp 2 pågår arbete just nu på två platser.

Arbete pågår på Stortorpsvägen mellan Skräddarvägen och Orrvägen. Arbetet planeras bli klart i början av november och sedan flyttar det arbetslaget över till etapp 3.

Arbete pågår också på sista sträckan av Västrings väg i söder och närmar sig anslutningen till Dämrudevägen, detta arbete planeras också bli klart under november och även det arbetslaget flyttar sedan över till etapp 3.

Etapp 3

I etapp 3 pågår arbete just nu på tre platser.

Arbete på Askedalsvägen och dess tillhörande sidovägar påbörjades efter semestern och planeras pågå till runt årsskiftet.

Arbete på Mixholmsvägen är påbörjat sedan en tid tillbaka och fortsätter nu på Sundvägen.

Arbete på Kristoffers väg är också påbörjat sedan en tid tillbaka och fortsätter på Källvägen och därefter Stenkullevägen.

Kommande vägar, som är planerat att påbörja ledningsarbeten på, är Skällarholmsvägen och sedan Ivers väg.

Östra Gillbergavägen

Östra Gillbergavägen har tidigare varit överklagad men har gått vidare och det hålls en syn med berörda fastighetsägare. Projektet har nu förutsättningar att börja planera för arbetena även på den sträckan.

Övrigt

Vartefter ledningsarbetena blir klara i etapp 1 och 2 så påbörjas efterarbeten med provningar, dokumentation och kontroller av ledningarna m.m. innan det kan färdigställas.

 

Senast ändrad: 01 november 2022