Lägesrapport för VA-utbyggnaden i Västanvik

Vi har just nu bra fart i arbetena i Västanvik. Arbetena i etapp 2 går mot sitt slutskede och vi flyttar över mot etapp 3 vartefter.

Om det är någon av er fastighetsägare som ska göra något byggarbete eller liknande på era fastigheter som påverkas av våra arbeten, så hör av er till vår entreprenör Dala bygg och betongteknik så brukar de kunna planera och lösa framkomligheten med er eller er entreprenör.

Etapp 3

Just nu jobbar vi på Askedalsvägen inkl stickvägar och startar under nästa vecka upp på Mixholmsvägen och Sundvägen.
Arbetslaget som färdigställer Tjädervägen i etapp 2 kommer att flytta över till etapp 3 Kristoffers väg och lägga det sista självfallet mellan PST KAAP 25 och brunnen uppströms.

Etapp 2

Arbetena vid Västrings väg i etapp 2 har nu passerat området med dåliga markförhållanden och kommer nu förhoppningsvis få en högre fart framåt men pågår en period till.
Stortorpsvägen är påbörjad i korsningen Stortorp / Västrings väg och ledningar läggs mot Orrvägen, arbetet bör ta några veckor lite beroende på mängden berg.

Östra Gillbergavägen

Kallelse till syn kommer gå ut till berörda fastighetsägare och samfälligheten GA1/GA3 inom kort.

Senast ändrad: 26 september 2022