Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillgänglighetsredogörelse för nvaa.se

Här beskriver vi hur tillgänglig nvaa.se är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan påtala brister för oss.

Norrtälje Vatten och Avfall står bakom den här webbplatsen. Vi strävar efter att nvaa.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Det inkluderar personer med funktionsnedsättning som använder hjälpmedel för att ta del av information och tjänster.

Dokument

Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna  textalternativ.

Så förbättrar vi dokument

I september 2020 gjorde var vi en del av Norrtälje kommun. Där gjorde vi en intern tillgänglighetsgranskning av alla PDF-dokument som har skapats mellan september 2018 och september 2020. Vi gjorde en rad förbättringar. De brister vi inte kunde åtgärda direkt har vi noterat för att kunna åtgärda vid behov. Äldre dokument åtgärdas vid behov. För nya dokument har vi infört rutiner och påbörjat utbildning.

Bilder och grafik

Vissa bilder och grafiska element kan sakna eller innehålla felaktiga textalternativ.

Så förbättrar vi bilder och grafik

Vi har infört funktioner, rutiner och utbildningar. Vi fortsätter följa upp så att rutinerna följs.

Kartor och tredjepartslösningar

Kartor och kostnadsfria tredjepartslösningar såsom sociala medier är undantagna från lagkraven på tillgänlighet, men vår ambition är att dessa ska vara så tillgängliga som möjligt. Vår webbkarta är ett exempel där det kan vara problem att navigera med hjälpmedel.

Så förbättrar vi kartor och tredjepartslösningar

Vi har som krav vid upphandling och inköp att de tredjepartslösningar vi tar in följer kraven på tillgänglighet. När det gäller sociala medier arbetar vi med tillgänglighet så långt det är möjligt.

E-tjänster

Vi använder Norrtälje kommuns plattform för e-tjänster. I avvaktan på att vår leverantör släpper en ny plattform 2021 kan det förekomma brister i tal-funktionen på delar av e-tjänsterna.

Tillsyn av tillgängligheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten. 
Myndigheten för digital förvaltning 

Kontakta oss

Behöver du information som du inte kan ta del av på grund av otillgänglighet på vår webbplats? Hittar du andra brister än de vi listat ovan? Kontakta oss så att vi får reda på problemet och får möjlighet att åtgärda detta. 

  • Skicka e-post till info@nvaa.se
  • Ring till kundtjänst på telefonnummer 0176-28 33 00.

 

Redogörelsen uppdaterades senast 2021-02-23.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.