Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dela avfallskärl med grannfastighet

Under vissa förutsättningar kan du som har fastlandshämtning dela matavfallskärl och/eller sopkärl med grannfastighet. Här beskrivs hur du går tillväga och vad som gäller.

För att kunna dela sopkärl och/eller matavfallskärl tillsammans med en granne behöver vissa kriterier uppnås. Dessa är:

  • En anmälan lämnas in.
  • Allt matavfall som uppstår i respektive hushåll sorteras ut.
  • Ni ska vara närbelägna gränsgrannar.
  • Ni ska vara närbelägna grannar där endast en väg skiljer fastigheterna åt.
  • Ni ska ha ett befintligt, eller anordna, gemensamt hämtställe för kärl som är godkänt av oss. 

Att dela matavfallskärl

Under förutsättningarna ovan kan upp till tre fastigheter dela matavfallskärl. Det kärl som ska användas/tömmas ska då vara det matavfallskärl som tillhör den av er som har flest tömningar per år. Har ni lika abonnemang (lika antal tömningar/år) kan ni välja vems matavfallskärl ni ska dela på. Avgiften blir inte lägre för att ni delar matavfallskärl. Det är fastighetsägaren vars matavfallskärl som ska användas/tömmas som gör anmälan om att dela kärl.

Att dela sopkärl och matavfallskärl

Under förutsättningarna ovan kan även upp till tre fastigheter dela sopkärl. Utsortering av respektive hushålls matavfall kan ske antingen i matavfallskärl eller i kompost som fastighetsägaren har ett medgivande/beslut till från kommunen.

Ni som delar sopkärl behöver ha lika abonnemang (lika antal tömningar/år). Om ni inte har det ska det i anmälan anges det gemensamma abonnemang som önskas. Ni kan dela på den rörliga avgiften för abonnemanget men respektive fastighetsägare betalar sin fastighets hela grundavgift. Det är fastighetsägaren vars matavfallskärl och sopkärl som ska användas/tömmas som gör anmälan om att dela kärl.

Här hittar du valbara sopabonnemang med avgifter

Lämna in en anmälan 

Här hittar du blankett för anmälan om att dela matavfallskärl och/eller sopkärl

Meddela förändringar

Om någon av er framöver inte vill sortera ut matavfallet eller inte vill fortsätta att dela sopkärl och/eller matavfallskärl ska ni omgående meddela detta till oss.

Om någon av er säljer/överlåter sin fastighet ska detta omgående meddelas till oss eftersom medgivandet till delat kärl för den aktuella fastigheten då upphör. Om delat kärl önskas med ny granne behöver en ny anmälan lämnas in.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.