Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Specifikt för verksamheter

Här finns information om matavfallsinsamling som gäller för verksamheter.

Restauranganställda arbetar.

För att komma i gång med matavfallssortering behöver du meddela oss kontaktuppgifter till den vi kan kontakta för att diskutera hur insamlingen ska lösas för verksamheten.

Meddela oss på matavfall@nvaa.se följande uppgifter:

  • Kontaktpersonens namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefon dagtid
  • Fastighetsbeteckning och adress på fastigheten/fastigheterna

Om du hyr lokal för din verksamhet kontaktar du fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen för besked om matavfallsinsamling ska införas i fastigheten och hur den i så fall kommer ordnas. 

Kärl och behållare för verksamheter

Vilken storlek och typ av behållare er verksamhet behöver beror helt på vilken typ av verksamhet ni har. Är det ett kontor blir matavfallet litet. Är det en matbutik eller restaurang blir det desto mer, individuella beräkningar behöver göras. 

Vi erbjuder utan kostnad kärl på 140 liter för utsortering av matavfall. I samråd med oss kan större behållare, typ bottentömmande behållare, godkännas för verksamheter som har mycket matavfall. Dessa bekostar ni själva. 

Om ni väljer en bottentömmande behållare är det viktigt att ni innan införskaffandet kontaktar oss för att säkerställa att behållaren kan tömmas med våra fordon och att volymen är tillräcklig.

Verksamheter som serverar/hanterar livsmedel

Dessa verksamheter betalar en avgift för hämtning av matavfall. En förutsättning för att ni ska få taxan för sorterat avfall är att ni har en behållare för matavfall på minst 140 liter på 330 liter restavfall. 

Övriga verksamheter

Övriga verksamheter betalar ingen extra avgift för hämtning av matavfall. En förutsättning för att ni ska få taxan för sorterat avfall är att allt matavfall sorteras ut för hämtning. 

Placering av kärlet/behållaren

Beroende på hur mycket matavfall ni har kan det utrymme som idag finns avsatt för avfall vara tillräckligt. Med matavfallsinsamling är avfallsmängden den samma, skillnaden blir att den delas upp i två fraktioner; matavfall och restavfall. 

Om ni anordnar ett separat utrymme för matavfallskärlen eller samlar in matavfallet i annan behållare, är det viktigt att utrymme finns för en fungerande avfallshämtning utifrån tillgänglighet, arbetsmiljö och brandskydd. I Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen finns idéer och vägledning.

Här hittar du Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.