Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Att tänka på inför latrinhämtning

Här kan du läsa om vad du behöver tänka på för att vi ska kunna hämta dina latrinkärl. Ditt latrinavfall återvinns genom kompostering och återförs till åkermarker och kan ersätta konstgödsel.

Tänk på följande

  • Vi hämtar endast kärl vi levererat och som har en etikett fäst på lockets utsida, se nedan för undantag.
  • Kärl får endast innehålla kiss, bajs, toalettpapper och eventuellt torvströ. 
  • Kärl ska vara framställt till klockan 06 på måndagen i hämtveckan, se länk nedan när hämtning sker.
  • Kärl ska vara placerat väl synligt vid fastighetsgräns i anslutning till tomtingång/tomtinfart eller vid avfallsbehållaren så nära uppställningsplats/angöringsplats för hämtningsfordon som möjligt. 
  • Kärl får väga max 15 kilo styck och locket ska vara ordentligt stängt. 

Här kan du läsa om när latrinhämtning sker, antal kärl som får lämnas samt tilläggsavgift

När etikett inte behövs

  • Vid beställd extrahämtning när du med ett abonnemang redan har använt de två etiketter för extrahämtning vi har skickat till dig.
  • Vid beställd latrinhämtning om du inte har ett abonnemang.

Om etiketten

Har du ett abonnemang får du etiketter skickade till din permanentadress för ett år i taget. Varje kärl du lämnar ska ha en etikett fäst på lockets utsida. Etiketten knyter kärlet till din fastighet, på så sätt kan vi vid behov spåra kärl med fel innehåll, se nedan. 

Är du ny ägare av fastighet där det återstår av årets hämtningar från förra ägarens abonnemang, bör tidigare ägare lämnat kvar antal etiketter motsvarande antal kärl som återstår att hämta under året.   

Bara kiss, bajs och toalettpapper i latrinkärl

Ditt latrinkärl får endast innehålla kiss, bajs, toalettpapper och eventuellt torvströ. Inget annat avfall får finnas i kärlet eftersom vi återvinner näringsämnena i latrinet genom kompostering så att de kan återföras till åkermarker och ersätta konstgödsel. För att få en ren produkt att sprida på åkermarker är det därför viktigt att ditt latrinkärl endast innehåller rent toalettavfall. 

Anslag till dasset

Sätt gärna upp vårt eller ett eget anslag på dasset så att alla besökare får kännedom om vad kärlet endast får innehålla. Ett färdigt anslag finns på länken. Ha även en papperskorg lättillgänglig för det avfall som inte får kastas i latrinkärl.

Här hittar du anslag att sätta upp på dasset

Gratis jordförbättringsmedel till din trädgård

Vill du få näringsrikt jordförbättringsmedel till din trädgård och slippa latrinhämtning? En bra idé är då att anordna en latrinkompost eller installera någon typ av torrtoalett (urinseparerande toalett, förbränningstoalett eller liknande). 

Läs mer om att själv ta hand om toalettavfallet på Norrtälje kommuns webbplats

Mer information kring latrinavfall
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.