Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avfallsplan och avfallsföreskrifter

Alla kommuner ska enligt lagen (miljöbalken) ha en renhållningsordning som består av två delar, avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshanteringen. Här beskrivs vad de båda delarna innehåller samt att du kan ta del av dem.

Sjöbod med brygga.

Avfallsplan 

Avfallsplanen är Norrtälje Vatten och Avfalls styrande dokument för att utveckla avfallshanteringen. Planen innehåller visioner och mål på sikt för vår avfallshantering, uppgifter om avfall inom kommunen samt en beskrivning av åtgärder för att bland annat minska avfallets mängd och farlighet samt att återvinningen av material ska öka.

Avfallsplanen med bilagor kan du ta del av på länkarna. De gäller fram till dess att kommunfullmäktige beslutar om en ny avfallsplan.

Här hittar du avfallsplan gällande från 2018

Här hittar du bilagor till avfallsplanen

Avfallsföreskrifter

Avfallsföreskrifterna beskriver de lokala bestämmelserna om hur avfallet ska samlas in och tas om hand i kommunen. Föreskrifterna kan liknas ett slags avtal mellan kommun och invånare vad gäller hantering av avfall, till exempel:

  • Skyldighet att överlämna hushållsavfall.
  • Sortering av hushållsavfall.
  • Emballering av hushållsavfall.
  • Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning.
  • Hämtningsvägar och transportvägar.
  • Hämtningsområde och hämtningsintervall.

Avfallsföreskrifterna kan du ta del av på länken. De gäller fram till dess att nya föreskrifter beslutas av kommunfullmäktige. 

Här hittar du avfallsföreskrifter gällande från 2016

 

Mer information kring avfall och återvinning
Senast ändrad: 2021-02-19
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.