Information till boende längs Mixholmsvägen och Sundvägen

Dala Bygg & Betongteknik AB har för avsikt att onsdag 21/9 börja med VA-schakten med start på Mixholmsvägen.

Mer information kommer fortlöpande.

Senast ändrad: 16 september 2022