Information till boende längs med Västanviksvägen

Dala Bygg & Betongteknik AB har för avsikt att tisdag 31 januari börja med schaktning för VA-ledningar i korsningen Sundvägen/Västanviksvägen i riktning mot Kristoffers väg – längs Västanviksvägen.

Senast ändrad: 26 januari 2023