Information till boende längs med Dragonvägen

Dala Bygg & betongteknik  AB har för avsikt att på tisdag 11 april börja med schaktningsarbeten för pumpstation på åkern längs Dragonvägen, i höjd med Morkullevägen.

Därefter påbörjas schaktning för VA-ledningar mellan korsningen Dragonvägen-Gärdesvägen och korsningen Dragonvägen–Sofiavägen.

Senast ändrad: 03 april 2023