Information till boende längs Kristoffers väg, Källvägen och Stenkullevägen

Dala Bygg & Betongteknik AB har för avsikt att onsdag 21/9 börja med VA-schakten med start på Kristoffers väg.

Mer information kommer fortlöpande.

Senast ändrad: 16 september 2022