Information till boende kring och längs med Västrings väg, August väg och Hildas väg

Vid schaktningsarbetet kommer det ej vara möjligt att passera VA-schakten. Det finns alternativ väg till Västrings väg via infart från Dämrudevägen. Detta kommer att gälla från och med måndag 25 april.

Senast ändrad: 04 maj 2022