Information till boende kring och längs med Orrvägen

.
Dala Bygg & Betongteknik AB har för avsikt att tisdag 23 augusti börja med VA-schakten.

Mera information kommer fortlöpande

Senast ändrad: 22 augusti 2022