Information till boende kring och längs med Kristoffers väg

Dala Bygg & Betongteknik AB har för avsikt att torsdag 12 maj påbörja schaktningsarbeten för pumpstation.

Senast ändrad: 11 maj 2022