Driftstörningar på återvinningsstationer

Under helgen drabbades vår entreprenör av oförutsedd personalbrist. Det gjorde att återvinningsstationer inte kunde tömmas enligt plan, med överfulla behållare som följd.

Bild med färgade fyrkanter i ett mosaik-mönster och texten Ursäkta röran...

Vi ser över om vi kan förbättra våra rutiner tillsammans med entreprenören, bland annat för att snabbare kunna gå ut med information när driftstörningar uppstår.

Förutom att flödet varierar av naturliga skäl, påverkas situationen av oförutsedda faktorer som väder, dumpningar av annat avfall än förpackningar och verksamheter som felaktigt använder hushållens återvinningsstationer. Det är inte ekonomiskt försvarbart att dimensionera tömningarna för värsta tänkbara scenario. Det här är vårt första år som ansvariga för återvinningsstationerna och vi lär oss hela tiden från de felanmälningar som kommer in.

Vi ser att några stationer drabbas oftare än andra. Den här veckan justeras både städschemat och tömningsschemat för att matcha sommarens förutsättningar. Vi ser också över om vi kan byta ut behållare eller till och med utöka antalet behållare på några stationer.

Vi tackar alla som återvinner och uppmuntrar att besöka sopor.nu för att se planerade tömningsdagar och göra felanmälningar.

Senast ändrad: 02 juli 2024