Underhållsarbete dricksvattenledningar Nysättra

Publicerat: 2023-12-05 10:09

Ledningsförnyelse dricksvattenledningar Nysättra

Från onsdag 6 december kommer ett akut underhållsarbete påbörjas på de kommunala dricksvattenledningarna i Nysättra. Vi utför ledningsförnyelse (relining) utmed Vätövägen vilket kommer att medföra begränsad framkomlighet i höjd med Woodys. Trafiken regleras med trafikljus. Arbetet beräknas pågå till och med februari 2024.