Underhållsarbete dricksvattenledningar Nysättra

2024-02-28 10:48

Ledningsförnyelse dricksvattenledningar Nysättra

Från måndag 4 mars kommer ett akut underhållsarbete påbörjas på de kommunala dricksvattenledningarna i Nysättra, vilket kommer att medföra begränsad framkomlighet på Vätövägen i höjd med Woodys. Arbetet beräknas pågå till och med april.