Andreas Lindgren ny VD för NVAA

Norrtälje Vatten och Avfalls nya VD heter Andreas Lindgren. Han har genom olika ledarroller inom vatten och avfall skaffat sig goda kunskaper om de utmaningar som kommuner och kommunala bolag står inför.

Andreas Lindgren

Andreas Lindgren arbetar i dag som marknadschef för vatten på AFRY Infrastructure AB. Under sina tolv år i konsultbranschen har Andreas, utöver AFRY, haft ledande roller inom vatten på Ramboll och inom vatten och avfall på Sweco och varit med och utvecklat båda dessa organisationer.

Medarbetarna viktiga för att klara utmaningar

Andreas har jobbat med bland annat investeringar, processer och strategier. Tidigare uppdrag har innefattat allt från internationella relationer och projekt bland annat i Indien till regionala och lokala utvecklingsprojekt inom vatten och avfall. Andreas har även VA-chef och tf. Avfallschef i Håbo kommun på sitt CV.

– Nu är det dags för mig att göra en insats på kommunsidan igen och jag ser fram emot att göra det i Norrtälje, säger Andreas Lindgren. Branschen står inför många utmaningar men det finns stora utvecklingsmöjligheter inom bland annat hållbarhet, digitalisering och automatisering. För att klara av resan behöver medarbetarna må bra och därför kommer jag att prioritera att få ihop laget och utveckla organisationen i hela bolaget.

Värdefulla erfarenheter

Mycket av det som snart hamnar på Andreas bord är sådant som han har hjälpt kommuner och bolag med i tidigare uppdrag och befattningar.

– Vi lämnar snart ett turbulent år bakom oss, men nu är det flera positiva bitar som faller på plats. En av dem är att vi har hittat Andreas Lindgren bland alla kompetenta kandidater som har sökt VD-tjänsten. Andreas har varit rådgivare till kommuner och VA-bolag med strategiarbete även investeringsanalyser och digitala strategier. Han har chefserfarenhet och branschkunskap och han har jobbat både inom kommunal och privat sektor, säger styrelseordförande Tommy Lundqvist.

– Jag är både tacksam och glad över rekryteringen av Andreas Lindgren, och ser mycket fram emot att jobba med honom. Med sin gedigna bakgrund i såväl branschen som inom ledarskap kommer Andreas att göra ett mycket bra arbete i NVAA, samtidigt som han också kommer att bidra positivt till arbetet i kommunkoncernens ledningsgrupp, säger kommundirektör Anette Madsen.

Andreas bor med sin familj i Skokloster. Förhoppningen är att Andreas ska börja sin nya tjänst på Norrtälje Vatten och Avfall så snart som möjligt efter årsskiftet. Den första tiden kommer nuvarande tf. VD Tomas Karlsson jobba kvar och avlasta Andreas Lindgren i vissa frågor.

Senast ändrad: 23 november 2022