Nu snyggar vi till återvinningsstationerna

Det är viktigt att det är lätt att återvinna förpackningar. Tillsammans med invånare och entreprenörer vill vi bidra till ordning och reda på alla våra återvinningsstationer.

Rimbo återvinningsstation

Efter helgens driftstörningar har vi tillsammans med våra entreprenörer vidtagit flera åtgärder för att förbättra situationen vid återvinningsstationerna:

  • Extra bilar har satts in för att tömma alla behållare, med fokus på pappers- och plastförpackningar där volymerna är störst.
  • RagnSells gör ytterligare anpassningar av tömningsschemat och utökar sommarbemanningen för att möta behovet.
  • Rondering av samtliga stationer och städning där det behövs.
  • Extra insatser vid utsatta stationer.
  • Påbörjat utredning ifall behållare behöver bytas eller bli fler på vissa stationer.

Norrtälje Vatten och Avfall följer löpande upp situationen och har kontinuerlig dialog med entreprenörer. Alla besökare vid återvinningsstationer har ett stort ansvar för att det ska fungera tillfredsställande.

Viktigt att tänka på:

  • Om det är fullt eller stökigt, gör en felanmälan på sopor.nu, behåll förpackningarna för att lämna på en annan station eller komma tillbaka en annan dag.
  • Ibland kan det se fullt ut, men ändå finnas plats om man går till andra sidan behållaren och använder en annan öppning.
  • Lämna aldrig förpackningar utanför behållarna.
  • Det är inte tillåtet att lämna annat avfall på återvinningsstationer än vad det finns avsedda behållare för.
  • Stationerna är till för hushåll, inte verksamheter.
Senast ändrad: 03 juli 2024