Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Att tänka på inför din sophämtning

På den här sidan kan du se vad du behöver tänka på för att vi ska kunna hämta ditt restavfall och matavfall.

Sopkärl.

Avfall Sverige har gått ut med information om avfallshantering under pandemin.

Läs Avfall Sveriges pressmeddelande om avfallshantering vid coronavirus här

Om du inte har fått soporna hämtade

Har du förberett enligt nedan men ändå inte fått avfallet hämtat - hör av dig till oss snarast möjligt. Har du skärgårdshämtning kan väder, vind och lågt vattenstånd påverka din hämtdag. Hämtning sker i så fall i så nära anslutning som möjligt till den planerade hämtdagen.

Se schemat för dina sophämtningar

Att tänka på för dig med fastlandshämtning

 • Vägen fram till sopbilens uppställningsplats ska vara hårdgjord och ha tillräckligt med utrymme. Bor du vid en återvändsgata/väg ska det finnas en hårdgjord vändplats med utrymme för sopbilen att vända.
  Här kan du se vilket utrymme avfallsfordon behöver
 • Ta bort växtlighet eller annat som försvårar framkomligheten eller hindrar personalen.
 • Gör ditt kärl synligt med draghandtaget ut mot vägen.
 • Placera sopkärl och matavfallskärl bredvid varandra.
 • Placera inte ditt kärl på hårt underlag utan nivåskillnad.
 • Fyll inte ditt kärl för mycket, locket ska kunna stängas ordentligt.
 • I matavfallskärl får endast finnas matavfall i avsedda matavfallspåsar av papper. Plastpåsar, andra typer av påsar eller annat avfall får inte finnas i kärlet.

Att tänka på vintertid 

 • Vägen, uppställningsplatsen och eventuell vändplats ska vara halkfri och upplogad. Se utrymme sopbilen behöver på länken ovan.
 • Se till att det är skottat och sandat mellan sopbilens uppställningsplats och kärl.
 • Vall framför kärl efter plogbil ska skottas bort så att kärl lätt kan rullas till sopbilen.
 • Soppåsar och matavfallspåsar som frusit fast i kärl ska vara lossade inför tömning för att kärl ska tömmas fullständigt.
  Här hittar du tips på hur du undviker fastfrysning i matavfallskärl

Övrigt att tänka på

 • Förslut alltid soppåsen med dubbelknut. Det är särskilt viktigt vid smittspridning om någon i hushållet är sjuk.
 • Förpackningar av kartong/papper, plast glas, metall och tidningar/returpapper är inte sopor utan material som ska lämnas för återvinning.
 • Avfall är lättandtändligt och brinner bra, kärl bör därför vara placerade minst 2 till 3 meter från byggnad eller brännbart material. 

Att tänka på för dig med skärgårdshämtning 

 • Säcken får väga max 15 kilo.
 • Säcken får inte innehålla vassa föremål som kan skada personalen.
 • Säckstället ska vara placerat så det är väl synligt och lättillgängligt vid hämtning, det vill säga, ingen halkrisk, ingen växtlighet eller stora nivåskillnader som försvårar framkomligheten.
 • Sopbåten ska kunna angöra utan hinder som till exempel andra båtar eller bojar.
 • Om det är grunt vid fastigheten ska detta vara utmärkt så att sopbåten lätt kan ta sig fram.
 • Angöringsplatsen/bryggan får inte vara belamrad med saker som försvårar framkomligheten. 
 • Bryggan ska vara hel och stabil.

Vintertid dessutom

 • Skotta om det har snöat.
 • Sanda brygga, klipphäll eller annan plats för ilandstigning och vägen fram till säckstället.

Övrigt att tänka på

 • Förslut alltid soppåsen med dubbelknut. Det är särskilt viktigt vid smittspridning om någon i hushållet är sjuk.
 • Förpackningar av kartong/papper, plast glas, metall och tidningar/returpapper är inte sopor utan material som ska lämnas för återvinning.
 • Placera säckstället så nära som möjligt uppställningsplats för fyrhjuling eller angöringsplats  för att undvika avgift för gångavstånd.
 • Avfall är lättantändligt och brinner bra, säckställ bör därför vara placerade minst 2 till 3 meter från byggnad eller brännbart material.
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.