Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Att tänka på inför din sophämtning

Här beskrivs vad du behöver tänka på för att vi ska kunna hämta ditt restavfall och matavfall.

Sopkärl.

Om du inte har fått avfallet hämtat

Har du förberett enligt nedan men ändå inte fått avfallet hämtat - hör av dig till oss snarast möjligt. Har du skärgårdshämtning kan dock väder, vind och lågt vattenstånd påverka din hämtdag. Hämtning sker i så fall i så nära anslutning som möjligt till den planerade hämtdagen.

Att tänka på om du har fastlandshämtning

 • Vägen fram till sopbilens uppställningsplats ska vara framkomlig för ett tungt fordon. En vändplats behöver finnas om du bor vid en återvändsgata/väg. 
  Här kan du se vilket utrymme avfallsfordon behöver
 • Ta bort växtlighet eller annat som försvårar framkomligheten eller hindrar personalen.
 • Kärl ska vara placerade på hårt underlag utan nivåskillnad.
 • Kärl ska vara framställt senast klockan 06 på tömningsdagen.
 • Kärl ska vara väl synligt med draghantaget vänt ut mot vägen.
 • Restavallskärl och matavfallskärl ska vara placerade bredvid varandra.
 • Kärl får inte överfyllas, locket ska kunna stängas ordentligt.
 • I matavfallskärl får endast finnas matavfall i avsedda matavfallspåsar av papper. Plastpåsar, andra typer av påsar eller annat avfall får inte finnas i kärlet.
 • I restavfallskärlet får inte finnas matavfallspåsar.
 • Vid beställd hämtning av sopsäck - säcken får väga max 15 kilo och ej innehålla matavfall om fastigheten har ett matavfallskärl eller du har anmält att du komposterar allt matavfall.  

Vintertid dessutom

 • Vägen, uppställningsplatsen och vändplatsen ska vara halkfria och upplogade. Se utrymme sopbilen behöver på länken ovan.
 • Sanda och skotta mellan sopbilens uppställningsplats och kärl.
 • Skotta bort vall framför kärl efter plogbil så att kärl lätt kan rullas till sopbilen.
 • Soppåsar och matavfallspåsar som frusit fast i kärl ansvarar fastighetsägaren för att lossa inför tömning.
  Här hittar du tips på hur du undviker fastfrysning i matavfallskärl

Övrigt att tänka på

 • Förpackningar av papper/kartong, plast, glas och metall samt tidningar/returpapper är inte restavfall utan material som lämnas för återvinning till nya produkter. 
 • Avfall är lättandtändligt och brinner bra, kärl bör därför vara placerade minst 2 - 3 meter från byggnad eller brännbart material. 

Att tänka på om du har skärgårdshämtning 

 • Säckstället ska vara placerat så det är väl synligt och lättillgängligt vid hämtning, det vill säga, ingen halkrisk, växtlighet eller stora nivåskillnader som försvårar framkomligheten.
 • Säcken får väga max 15 kilo.
 • Fyll inte säcken för mycket, locket på säckstället ska kunna stängas ordentligt.
 • Säcken får inte innehålla vassa föremål som kan skada personalen.
 • Sopbåten ska kunna angöra utan hinder som till exempel andra båtar eller bojar.
 • Om det är grunt vid fastigheten ska detta vara utmärkt så att sopbåten lätt kan ta sig fram.
 • Angöringsplatsen/bryggan får inte vara belamrad med saker som försvårar framkomligheten. 
 • Bryggan ska vara hel och stabil.

Vintertid dessutom

 • Skotta om det har snöat.
 • Sanda brygga, klipphäll eller annan plats för ilandstigning och vägen fram till säckstället.

Övrigt att tänka på

 • Förpackningar av papper/kartong, plast, glas och metall samt tidningar/returpapper är inte avfall utan material som lämnas för återvinning till nya produkter.
 • Avfall är lättantändligt och brinner bra, säckställ bör därför vara placerade minst 2 - 3 meter från byggnad eller brännbart material.
Senast ändrad: 2021-02-19
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.