Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Återvinningsstationer för förpackningar och tidningar/returpapper

Genom att återvinna dina förpackningar och tidningar/returpapper bidrar du till ett bättre klimat då dessa material återvinns till nya produkter. Här beskrivs hur både privatpersoner och verksamheter återvinner materialet.

Barn på väg att slänga flaska på återvinningsstation.

Vad blir av din utlästa tidning, kan konservburkar bli till en bro och kommer ytskiktet på en gipsskiva från ett mjölkpaket?

På sopor.nu kan du läsa om vad som händer med dina utsorterade förpackningar och tidningar

Sorteringsguide

Förpackningar av papper, plast, glas, metall samt tidningar/returpapper ska inte slängas i soppåsen utan är material som alla behöver lämna för återvinning till nya produkter. Ta gärna hjälp av Förpackning och Tidningsinsamlingens (FTI) sorteringsguide om du är osäker på hur ditt material ska sorteras.

På ftiab.se hittar du en sorteringsguide

Hushåll

Hushåll lämnar förpackningar och tidningar/papper på en återvinningsstation. Där kan även behållare för batterier och textilier finnas.

Här hittar du närmaste återvinningsstation i Norrtälje kommun

Flerbostadshus - bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kan ordna egen insamling för de boende genom att inrätta källsortering på den egna fastigheten. För hämtning av förpackningsmaterialet kan avtal tecknas med en avfallsentreprenör.

Här hittar du entreprenörer för hämtning av förpackningsmaterial

Företagare - verksamheter

Företagare har även skyldighet att sortera ut sin verksamhets förpackningar och tidningar/papper och lämna för återvinning. Då återvinningsstationer endast är till för hushåll anlitar du som företag en avfallsentreprenör. Visst förpackningsmaterial kan lämnas kostnadsfritt på någon av FTI:s mottagningspunkter.

På ftiab.se hittar du entreprenörer för hämtning av förpackningsmaterial och mottagningspunkter 

Ansvar för återvinningsstationerna

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar helt för återvinningsstationerna i Norrtälje kommun. Norrtälje Vatten och Avfall eller Norrtälje kommun ansvarar inte för antal och placering av stationer, skötsel eller att tömma behållare. Har du synpunkter eller vill anmäla fulla behållare tar du kontakt med FTI.

På FTI:s webbplats kan du lämna klagomål och felanmälan

Om en behållare är full är du välkommen att återkomma vid ett annat tillfälle eller sök upp en annan station. På FTI:s webbplats hittar du samtliga stationer och tidpunkter för när behållarna senast tömdes och stationen städades. 

Här hittar du platser samt tider för tömning av återvinningsstationer

Mer information kring återvinning
Senast ändrad: 2021-02-19
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.