Ledningsförnyelse Kasholmsvägen, Köpmanholm

Publicerat: 2023-11-02 15:07

Ledningsförnyelse Kasholmsvägen, Köpmanholm

På uppdrag av NVAA kommer SVATEK AB att renovera vattenledningarna i Kasholmsvägen.

Arbetet startar v46 och beräknas vara avslutat vecka 51 för att återupptas i januari 2024.

Renoveringsarbetet kommer att utföras som infodring. Det innebär att ett nytt rör installeras inuti det gamla. Den här tekniker sparar miljön samt är tids. och kostnadseffektiv jämfört med att gräva upp hela ledningen.

För att ansluta kringliggande ledningar och serviser från fastigheterna kommer punktschakter att grävas vid varje anslutning. Det kommer innebära vissa störningar för boende i området.

Vi hoppas på ett gott samarbete under tiden för våra arbeten och välkomnar er som har funderingar eller frågor att höra av sig till oss.

SVATEK’s produktionsledare: Oscar Lundquist 0470-730141

Kontaktperson på plats: Mikael Larsson 0470-730141

SVATEK’s arbetschef: Börje Karlsson 0470-730137