Akut underhållsarbete Grisslehamnsvägen-Skatuddsvägen, Grisslehamn

Publicerat 2024-05-28 14:18

Akut underhållsarbete Grisslehamnsvägen-Skatuddsvägen, Grisslehamn

Från måndag 03 juni påbörjas ett akut underhållsarbete på det kommunala VA-ledningsnätet i korsningen Grisslehamnsvägen/Skatuddsvägen i Grisslehamn. Arbetet beräknas pågå till och med söndag 07 juli.

Under tiden arbete pågår kommer det vara begränsad framkomlighet vid arbetsplatsen.