Underhållsspolning delar av Rimbo

Publicerat 2024-03-19 14:31

Underhållsspolning delar av Rimbo

Från onsdag 20 mars kommer de kommunala avlopps- och dagvattenledningarna i Rimbo (centrum och nordvästra delarna) att underhållsspolas. Arbetet beräknas pågå till och med fredag 31 maj.

Under tiden arbetet pågår kan det uppstå ljud från ledningarna. Se gärna till att fylla vattenlås och golvbrunnar med vatten för att minska risken för avloppslukt, samt fälla ner toalettsitsarna.