Matavfall

Genom att sortera ut ditt matavfall är du med och bidrar till en bättre miljö. Här kan du läsa om miljönyttan med att återvinna matavfall och få tips för att lyckas med din sortering. Du hittar även anslag för att underlätta sorteringen.
Flicka som lämnar en matavfallspåse i kärlet

Ett nationellt mål är att hälften av matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling. Utsortering av matavfall är därför standard för alla hushåll och verksamheter i kommunen som har fastlandshämtning.

Ditt matavfall blir miljövänligt drivmedel och ny mat

Matavfallet vi samlar in rötas till biogas i en biogasanläggning i Uppsala. Biogasen kan exempelvis användas som drivmedel i bilar och bussar. På så sätt minskar behovet av fossila bränslen som bensin och diesel, vars utsläpp bidrar till växthuseffekten.

Biogödsel, som är en rest från rötningsprocessen, har hög näringshalt och används som gödningsmedel på jordbruksmark där ny mat odlas. Biogödsel kan alltså ersätta konstgödsel. Mat blir till ny mat, helt enkelt!

Mer matnyttigt om matavfallssortering

I menyn hittar du mer relevant information kring matavfallssortering.

Senast ändrad: 07 maj 2022