Vi söker två VA-ingenjörer

Till enheten Planering och utveckling söker vi nu två VA-ingenjörer. Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet inom branschen, och där du med din kompetens säkerställer att kommunens tillväxt sker med hänsyn till människors hälsa och miljö samt med de bästa tekniska lösningarna för en långsiktigt hållbar VA-försörjning.

Skymning över Norrtäljeviken med stadens siluett i bakgrunden.

I Norrtälje kommun sker en expansiv och utvecklande samhällsbyggnadsprocess och i rollen som VA-ingenjör kommer du att arbeta med strategisk VA-planering, dimensioneringar av VA-nätet och utveckling av VA-anläggningarna. Främst bidrar du med din specialistkunskap inom de tekniska delarna i detaljplanefrågor, utredningar och i hydrauliska modeller.

Arbetsuppgifter som utredningar, förstudier och förprojekteringar kan komma att ingå. Du kommer att arbeta nära VA-utredare/projektledare och hantera VA-anläggningsfrågor, ta fram kostnadsberäkningar, kalkyler samt hantera juridiska frågor och upphandlingar.

Senast ändrad: 14 november 2022