Vi söker VA-ingenjör

I Norrtälje kommun sker en expansiv och utvecklande samhällsbyggnadsprocess och i rollen som senior VA-ingenjör kommer du att arbeta med strategisk VA-planering, dimensioneringar av VA-nätet och utveckling av VA-anläggningarna.

Skymning över Norrtäljeviken med stadens siluett i bakgrunden.

Främst bidrar du med din specialistkunskap inom de tekniska delarna i detaljplanefrågor, utredningar och i hydrauliska modeller.

Arbetsuppgifter som utredningar, förstudier och förprojekteringar kan komma att ingå. Du kommer att arbeta nära VA-utredare/projektledare och hantera VA-anläggningsfrågor, ta fram kostnadsberäkningar, kalkyler samt hantera juridiska frågor och upphandlingar.

Senast ändrad: 17 januari 2023