Vi söker Rörnätstekniker till ledningsnät – VA

Nu söker vi rörnätstekniker som vill ha en omväxlande vardag med frihet under ansvar och vara med och genomföra framtidens utbyggnad för underhåll av ledningsnät.

Som rörnätstekniker arbetar du med drift- och underhållsarbeten på kommunens VA-ledningsnät. Utmaningar du ställs inför kan vara läckor på vatten- eller spillvattenledningar, avloppsstopp, trasiga ventiler, fel på självfallsledningar med mera. Du arbetar oftast i arbetslag om två personer men ensamarbete och arbete med fler förekommer också. Beredskap kan vid behov ingå i tjänsten.

Senast ändrad: 02 mars 2023