Vi söker: Projektledare med kunskap om processanläggningar

Norrtälje Vatten och Avfall har en omfattande VA-anläggning som innebär stora utmaningar för att säkerställa driftverksamheten. Som projektledare kommer du att leda och driva små och stora VA-investeringsprojekt från planering, förstudier, projektering till genomförande och slutbesiktning.

Flagga med texten Norrtälje Vatten och Avfall

Vi erbjuder en ansvarsfull, utmanande och spännande roll med en stor variation av projekt. Som projektledare på Norrtälje Vatten och Avfall har du en ledarroll med fullt ansvar och mandat att leda och driva projekt inom projektbeställningens ramar, med syfte att nå projektets uppsatta mål.

I din roll som projektledare kommer du ha mycket kontakter med kunder, konsulter, entreprenörer och kollegor som omfattar både tekniska, ekonomiska och juridiska aspekter. Du ansvarar för planering, budget, prognosuppföljning och tidplan. Du leder arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag samt ansvarar för att upphandlingar genomförs tillsammans med upphandlingsavdelningen. Styrning och uppföljning av projektarbetet ingår i arbetet, för detta används projektverktyget Antura. Vi arbetar aktivt med erfarenhetsutbyte inom gruppen.

Senast ändrad: 17 mars 2023