Vi söker Miljö- och avfallsingenjör

I din roll som miljö- och avfallsingenjör är du en viktig person i Norrtälje Vatten och Avfalls förbättrings- och miljöarbete.

Flagga med texten Norrtälje Vatten och Avfall

Du deltar i det systematiska miljöarbetet genom att bevaka lagkrav, hålla våra egenkontrollprogram, omgivningskontroller och tillstånd uppdaterade. Du ansvarar för tolkning av analysrapporter av vattenprover och laktester. Vidare ansvarar du även för avfallsavdelningens årliga miljörapporter och inrapportering av avfallsstatistik till berörda myndigheter och branschorganisation. I rollen ingår det även att vara delaktig i miljöriskanalyser, plockanalyser och certifieringar.

Du kommer även att arbeta med vidareutveckling av våra återvinningscentraler utifrån mål och lagkrav kring ökad återvinningsgrad av insamlat material.

Senast ändrad: 16 december 2022