Vi söker El-ingenjör till VA-avdelningen

Vi behöver förstärka vår driftenhet genom att anställa en elingenjör med konstruktionskompetens. I befattningen ligger tyngd på el-konstruktion och följa strukturen för el-dokumentation i våra anläggningar.

Befattningen innebär både systemkonstruktion och detaljkonstruktion av hårdvara. En annan viktig del är att inventera och förvalta våra anläggningars el-dokumentation. Då stor del av arbetet är vid befintlig anläggning, så ingår undersökning på plats i våra anläggningar.

Senast ändrad: 06 februari 2023