Vi söker Drifttekniker spillvatten sydost

Nu söker vi en drifttekniker inom VA som vill ha en händelserik vardag, ser förändring som en möjlighet och har ett inre driv.

Rollen som drifttekniker innebär underhåll och skötsel av kommunens reningsverk, LTA anläggningar- och pumpstationer. Provtagning på våra anläggningar är av yttersta vikt då vi har strikta myndighetskrav.

Arbetet omfattar allt ifrån små rutinärenden till arbete med utveckling, utrednings- och förbättringsarbeten. I tjänsten ingår driftövervakning och uppföljning av anläggningarnas funktion.

Senast ändrad: 23 december 2022