Vi söker Chef Ekonomi och Administration

Vi befinner oss i en utvecklingsfas och söker nu en Chef Ekonomi och Administration som kommer att ha en viktig funktion i bolagets fortsatta utveckling och utbyggnad. Rollen rapporterar direkt till VD och ingår i företagets ledningsgrupp samt är adjungerad till styrelsen.

Flagga med texten Norrtälje Vatten och Avfall

Som Chef Ekonomi och Administration har du ansvaret för bolagets övergripande ekonomistyrning och finansiella verksamhet. I uppdraget ansvarar du för att lägga budget, göra ekonomiska prognoser samt uppföljning. Du arbetar proaktivt och har det yttersta ansvaret för att avdelningens arbete fungerar på ett effektivt sätt med fungerade rutiner och processer. En god ekonomistyrning är en avgörande förutsättning för att kunna uppnå våra mål. I rollen ingår även omvärldsbevakning beträffande regelverk, redovisningsfrågor och lagstiftning.

I rollen kommer du att ha personalansvar för bolagets ekonomifunktion som idag utgörs av tre controllers. Redovisningen köps som outsourcad tjänst av kommunens redovisningsenhet. I den administrativa funktionen ingår även juridik och IT.

Senast ändrad: 14 november 2022