Undvik utebliven hämtning och vattenskada i vinter

Kyla, snö och halka – här finns samlat vad du behöver tänka på vid vinterväder för att vi ska kunna hämta ditt avfall och slamtömma. Har du kommunalt vatten och avlopp till fritidshuset, får du även råd hur du undviker en vattenskada vintertid.

Restavfall och matavfall

 • Ploga och halkbekämpa tillfartsvägen till din fastighet, sopbilens uppställningsplats och vändplats. Vägen behöver ha en plogad bredd på minst 3,5 meter. Observera! Ploga inte upp mer utrymme än vad som har ett bärande underlag utan att sätta upp vägpinnar som markerar exakt var det bärande underlaget upphör. Om det är plogat utanför ett bärande underlag och det saknas vägpinnar riskerar chauffören att köra fast eller ner i dike och behöver bärgas för att komma loss.
 • Skotta och halkbekämpa mellan sopbilens uppställningsplats och kärl.
 • Ta bort snövall framför kärl så att de enkelt kan rullas till sopbilen.
 • Lossa soppåsar och matavfallspåsar som eventuellt frusit fast i kärl, annars finns risk att de blir kvar i kärl trots tömning.
 • Ta gärna bort snön från locket.

Slamtömning

 • Ploga och halkbekämpa tillfartsvägen till din fastighet, slambilens uppställningsplats och vändplats. Vägen behöver ha en plogad bredd på minst 3,5 meter. Observera! Ploga inte upp mer utrymme än vad som har ett bärande underlag utan att sätta upp vägpinnar som markerar exakt var det bärande underlaget upphör. Om det är plogat utanför ett bärande underlag och det saknas vägpinnar riskerar chauffören att köra fast eller ner i dike och behöver bärgas för att komma loss.
 • Skotta och halkbekämpa dragvägen för vår sugslang fram till och runt anläggning som ska tömmas och även fram till kopplingspunkter om du har egen sugledning.
 • Vid egen sugledning – ta bort snö/is från kopplingspunkter.
 • Kontrollera att kopplings- och brunnslock inte har frusit fast samt skotta fram brunnslocket.
 • Kontrollera att samtliga anläggningar, och koppling till eventuell egen sugledning, är utmärkta med vår slamskylt. Skylten ska vara tydligt märkt och vara placerad minst 1 meter ovan markytan och max 0,5 meter från brunnslock/koppling. Den ska vara väl synlig även vid djup snö och om det har snöat. Tänk på att en bristfälligt märkt, felplacerad eller utebliven skylt kan innebära en bomkörning.

Kommunalt vatten och avlopp till fritidshus

Här kommer några tips för att minska risken för frys- och vattenskador om du stänger fritidshuset för vintern och inte har någon värme, eller endast grundvärme på.

 • Stäng av vattnet med huvudkranen (ventilen) som finns innan vattenmätaren. Har du mätaren placerad i en vattenmätarbrunn så hissar du upp den och stänger av med ventilen innan mätaren.
 • Öppna alla utomhuskranar och töm dem på vatten.
 • Öppna alla vattenkranar inomhus och spola ut det vatten som finns i rören.
 • Töm varmvattenberedare och stäng av vattnet till toaletterna och spola ur dem tills cisternerna är helt tomma.
 • Häll miljövänligt frostskyddsmedel i alla vattenlås som toaletter, handfat och golvbrunnar.
 • Stäng av inkommande vatten till disk- och tvättmaskin samt töm hushållsmaskiner som innehåller vatten.
 • Har du diskbänken mot en yttervägg, öppna skåpdörrarna så att värmen kan cirkulera.
 • Tänk på att grundvärmen ska nå ut i hela huset och räcka till – även vid mycket låga temperaturer.
 • Strömavbrott är en risk. Titta till fritidshuset regelbundet eller be en granne hålla koll.
Senast ändrad: 15 december 2023