Semesterstängt för produktionen

Produktionen har nu stängt för semester. Vi påbörjar byggnationen v 32 igen.

Vi är byggklara i etapp 1 förutom en kortare sträcka mellan Gärdesvägen och Morkullevägen där vi måste göra vissa geotekniska åtgärder för att få bättre bärighet.

Etapp 2 rullar på och vi har några stickvägar samt delar av Stortorpsvägen kvar.

Etapp 3 påbörjas efter semestern. Pumpstationerna är på plats. I processen runt överklagandet av Östra Gillbergavägen har Mark- och miljödomstolen beslutat till NVAA:s fördel och den av NVAA ansökta Lantmäteriförrättningen genomförs så som NVAA planerat. Men på grund av den långa handläggningstid som uppstått på grunda v av överklagandet, och processen runt detta, så kommer Östra Gillbergavägens anslutningar sannolikt försenas något. Vi arbetar för att detta inte ska påverka övriga anslutningar. Vi vet inte i dagsläget hur förseningen kommer se ut men vi kommer titta över tidplanerna under hösten. Många fastighetsägare frågar just nu om etappvis inkoppling under 2023. Om vi får det att fungera så kommer vi att arbeta för det, men detta är inget vi kan garantera utan bygger på att inga överraskningar dyker upp i den fortsatta produktionen.

Överlag är vi nöjda med produktionen, det har varit geotekniska utmaningar på ett par platser där vi behövt göra vissa förstärkande åtgärder eller förändringar men i övrigt löper produktionen på. På önskemål från Samfällighetsföreningen så kommer vi göra en sista saltning/dammbindning av de större byggtrafik vägarna i området.

Vi önskar er alla en trevlig sommar!
Marie Eriksson, NVAA

Senast ändrad: 29 juni 2022