Så fungerar VA-taxan

Den nya VA-taxan som införts i Norrtälje kommun kan vara svår att förstå. Vi reder ut vad som har förändrats och varför. – Taxan ska på bästa sätt fördela kostnaderna i relation till vilka tjänster du har tillgång till, säger Per Hellström på Norrtälje Vatten och Avfall.

Bild: Per Hellström, tf. VA-chef.
Texten har tagits fram i samarbete med Bonnier News och har även publicerats i Norrtelje Tidning.

Så fungerar VA-taxan

Fastighetsägare och andra i kommunen med tillgång till kommunalt vatten och avlopp är en del av ett VA-kollektiv. De finansierar VA-anläggningen gemensamt via en VA-taxa.
– Alla som har vattentjänster betalar för kostnaderna som finns i systemet. Dessa kostnader fördelas enligt en nyttoprincip som man brukar säga är skälig och rättvis, säger Per Hellström, tillförordnad VA-chef på Norrtälje Vatten och Avfall.

Nyheter i den nya taxestrukturen

Den 1 januari 2021 infördes en ny taxa enligt branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag. VA-abonnenten ska betala för nyttan av Norrtälje Vatten och Avfalls tjänster.
Det kan vara en eller flera av följande tjänster:

 • Dricksvatten, till exempel vattnet som kommer i kranen.
 • Spillvatten, till exempel avloppsvatten från WC och disk.
 • Dagvatten fastighet, till exempel vatten från husdränering och stuprör.
 • Dagvatten gata, till exempel vatten som rinner ner i gatubrunnar.

Dagvatten gata är en av nyheterna i den nya taxestrukturen. Det man betalar för är att Norrtälje Vatten och Avfall transporterar bort vatten från gator och allmänna platser i ett verksamhetsområde. Det kan ske genom ledningar eller på annat sätt och ibland behöver vattnet renas innan det släpps ut i vattendrag.

– Det här är ett exempel på kostnader som kan vara svåra för en abonnent att se i vardagen. Det är lätt att förstå att man ska betala för vatten som man hämtar i kranen men svårare att ha inblick i kostnaderna för att ta hand om spillvatten och dagvatten, säger Per Hellström.

En annan nyhet är att den tidigare mätaravgiften har ersatts av en lägenhetsavgift. I ett bostadshus baseras lägenhetsavgiften på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten, men för olika typer av verksamheter beräknas antalet lägenhetsavgifter utifrån yta. Varje påbörjad 200 kvadratmeters yta räknas som en lägenhet.

Många nöjda med kommunalt VA

Det senaste decenniet har kommunen byggt ut VA-anläggningen kraftigt till följd av en växande tätort och för att förbättra närmiljön i områden som drabbats av grundvattenproblem och utsläpp från enskilda avlopp. Det är några av huvudförklaringarna till den relativt höga taxan. Inom en snar framtid finns det även stora behov av att förnya gamla anläggningar byggda på 60-talet.
– Kommunen är väldigt stor och vi har många olika vattenverk och reningsverk. Vi har långa ledningar och många meter ledning per abonnent, säger Per Hellström.

Trots att taxan ibland kan upplevas som hög är det många abonnenter i kommunen som uppskattar den trygghet som det kommunala VA-systemet erbjuder.

– De flesta brukar vara väldigt nöjda när vi arbetat med ett område där många går från enskilda anläggningar till kommunalt, säger Per Hellström.

Visste du att Norrtälje kommun har:

 • 660 kilometer dricksvattenledningar.
 • 580 kilometer spillvattenledningar.
 • 260 kilometer dagvattenledningar.
 • 19 avloppsreningsverk.
 • 9 vattenverk som producerar dricksvatten.
 • Ett pris på cirka 10 öre per liter vatten inklusive hantering av spillvatten och dagvatten.
 • En ökningstakt på cirka 1 000 fler invånare per år.
 • Flest enskilda avlopp i Sverige.

Visste du att, om man placerar hela Sundbybergs kommun på en karta över Norrtälje kommun, så täcker det bara halva sjön Erken. Eller att Danderyds kommun har 18,1 meter ledning per ansluten person, medan Norrtälje har 33,5 meter.

Senast ändrad: 11 maj 2022