Ny avfallstaxa och VA-taxa

Den 15 november 2021 beslutade kommunfullmäktige om en ny avfallstaxa och VA-taxa som ska börja gälla från 1 januari 2022. Här kan du läsa mer om de nya taxorna.

Avfallstaxan

I avfallstaxan finns våra avgifter för avfallstjänster som till exempel avfallshämtning, slamtömning och latrinhämtning. För att utveckla avfallshanteringen samt möta upp kommande kostnader som bland annat en markant ökning av bränslepriserna, behöver en generell höjning av taxan ske med 3 procent.

För en normalvilla med enskilt avlopp innebär höjningen totalt för avfallshämtning och slamtömning cirka 120 kronor per år. För en normalvilla ansluten till kommunalt vatten och avlopp höjs avfallstaxan med cirka 70 kronor per år.

Då latrin fortsatt är en svår och resurskrävande avfallstyp behöver avgiften höjas med 10 procent. Ett abonnemang med 10 latrinkärl får därmed en höjning med 372 kronor per år.

Läs hela avfallstaxan under Taxor och styrdokument

VA-taxan

I VA-taxan finns våra avgifter för vatten- och avloppstjänster för de som redan är anslutna till kommunalt vatten och avlopp och för de som ska ansluta. För att täcka VA-verksamhetens ökade kostnader behöver avgifterna i taxan justeras enligt följande.

Brukningsavgiftens fasta och rörliga avgift höjs med 3 procent vardera.
Brukningsavgift är den löpande avgift kunden betalar för de vatten- och avloppstjänster den får tillgång till.

Anläggningsavgiften höjs med 3 procent.
Anläggningsavgift är den engångsavgift kund betalar vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Läs hela VA-taxan under Taxor och styrdokument

Senast ändrad: 27 juni 2022