Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor och svar om vattenbrist och grundvatten

Vad har hänt med grundvattnet?

I normala fall byggs förråden av grundvatten upp under den kalla årstiden, men inför årets sommar var utgångsläget mycket lågt jämfört med det normala. Långa och torra perioder har bidragit till att grundvattennivåerna inte återhämtat sig som de brukar. I Norrtälje kommun är grundvattennivåerna på många håll mycket under de normala.

Läs mer på statens geologiska undersöknings, (SGU), webbplats.

Hur kan en privatperson påverka grundvattennivåerna?

Som privatperson kan du med enkla medel påverka vattensituationen stort och i grupp kan boende och sommargäster i kommunen vara avgörande för om grundvattennivåerna sjunker till en kritisk punkt eller inte.

I Sverige förbrukar vi ungefär 140 liter vatten per person och dag, vilka fördelas ungefär på följande sätt: 60 liter används för personlig hygien, 30 liter för toalettspolning, 15 liter för disk, 15 liter för tvätt, 10 liter för dryck och mat och 10 liter för övrig användning.

Vad kan jag gör rent praktiskt för att spara på vattnet?

 • Fyll inte pool, badtunna eller spaanläggning med vatten från ett kommunalt vattenverk, samfällighet eller egen brunn. 
  Här kan du läsa mer om vatten till pool, badtunna och spaanläggning
 • Samla regnvatten i tunnor för att vattna rabatter och gräsmatta med. Det vattnet är dessutom syrerikare.
 • Anlägg helst inga nya rabatter eller gräsmatta som kräver mycket vattning.
 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Kör disk- och tvättmaskin när de är fulla och använd kortprogram.
 • Laga alla droppande kranar och rinnande toaletter.
 • Installera snålspolande kranar och duschmunstycken - då kan vattenmängden halveras.
 • Installera snålspolande toaletter.
 • Fyll inte badkaret och ta en kort dusch istället för en lång.
 • Stäng av vattnet medan du schamponerar håret.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna.

Hur kan det vara ont om vatten när vi får det från Mälaren?

Ungefär en fjärdedel av de som har kommunalt vatten får det från Mälaren. Resterande del kommer från vattentäkter i kommunen. Den låga grundvattennivån gör att vattentillgången kan vara begränsad i kommunen under sommaren.

När kommer nivåerna komma tillbaka till normala igen?

Det beror lite på hur sparsamma vi är och hur mycket nederbörd vi får under sommaren, men normalt fylls grundvattnet på av naturen under höst och vinter.

Kan jag som lantbrukare/företagare få hjälp vid vattenbrist?

För lantbrukare har LRF sammanställt en checklista för att på bästa sätt förbereda dig inför en akut situation gällande tillgången till vatten. 

Du hittar LRF:s checklista här

Om du får akut vattenbrist som inte kan lösas via våra tappställen vänder du dig till oss. 

Du hittar våra kontaktuppgifter här

Inträffar vattenbristen på kvällstid eller under helg kontaktar du Räddningstjänstens Yttre befäl på 0176-715 92.

Vad gör Norrtälje Vatten och Avfall?

Norrtälje Vatten och Avfall har inte ansvar för att leverera vatten till fastigheter med egen dricksvattenkälla (egen brunn) och är utanför verksamhetsområdet för kommunalt dricksvatten. Men vi har upprättat flera tappställen dit invånare kan komma och hämta vatten för hushållsbehov. 

Du hittar de ställen du kan hämta vatten här