Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Västanvik - bakgrund och information

Bakgrund till VA-projektet Västanvik och länkar till informationsbrev och mötesprotokoll

Kort bakgrund

År 2012 togs av kommunfullmäktige beslut om utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar till cirka 500 fastigheter i Västanviks tomtområde. Det är i grunden vattentjänstlagen som styr vilka områden som prioriteras.  

Några fastigheter i Västanvikområdet anslöts till det kommunala VA-nätet i samband med byggandet av en överföringsledning för vatten och avlopp till Åkerö. När kapaciteten i Kapellskärs avloppsreningsverk har utökats kan resterande fastigheter inom verksamhetsområde Västanvik anslutas. (Provdrift av det utbyggda verket pågår.) Avtal om samförläggning av el- och VA-ledningar har upprättats med Vattenfall och de kommer att lägga ned elledningar i samma schakter som ledningarna för vatten och avlopp läggs.

VA-rådgivning på Vattencentrum i Norrtälje

Du som fastighetsägare kan besöka Vattencentrum (på Campus Roslagen i Norrtälje) för att få rådgivning om entreprenörer, LTA-system och VA i allmänhet.

Senast ändrad: 2021-03-10
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.