Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Norrtälje Vatten och Avfall har ett ambitiöst program för att på bästa sätt försörja Norrtälje kommuns invånare med vatten och avlopp (VA), och samtidigt kunna möta framtidens krav. Här hittar du information kring utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i kommunen.

Verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp

I de områden som har störst behov av kommunalt vatten- och avlopp, enligt vattentjänstlagens krav på skydd av människors hälsa och miljö, bildas efter beslut av kommunfullmäktige så kallade verksamhetsområden. I verksamhetsområdena dras ledningar för kommunalt vatten och avlopp fram till fastighetsägarna. Under rubriken pågående projekt finns information om de verksamhetsområden som man i dagsläget beslutat om och arbetar med projekteringen eller arbeten på plats i.

Modernisering och utbyggnad av reningsverket i Kapellskär

Norrtälje kommun expanderar stort och invånarantalet ökar kraftigt. Det ställer allt högre krav på avloppsreningsverken i kommunen och som ett led i satsningen på att kunna möta den framtida efterfrågan på Rådmansölandet har nu reningsverket i Kapellskär byggts ut och moderniserats. 

Läs mer om moderniseringen av Kapellskärs reningsverk här

Planerad utbyggnad av Lindholmens avloppsreningsverk

Efter att Lindholmens reningsverk byggdes i början av 1960-talet har två större om- och tillbyggnader gjorts, men för att bemöta kommunens befolkningsökning och framtida krav planerar kommunen en mycket omfattande modernisering och utbyggnad för att tillgodose det växande Norrtäljes behov av effektiv avloppsrening.

Här kan du läsa mer om planerna för Lindholmens avloppsreningsverk

Kontakt
Senast ändrad: 2021-02-19
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.