Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uppehåll i avfallshämtning

Om en fastighet inte kommer att användas under en period kan du ansöka om uppehåll i avfallsabonnemangen med anledning av att fastigheten kommer att vara obebodd.

Om en fastighet inte kommer att användas under en sammanhängande tid om minst sex månader för en- och tvåbostadshus och tre månader för verksamhet, kan vi bevilja uppehåll i fastighetens avfallsabonnemang på grund av obebodd fastighet. Under uppehållsperioden behöver en- och tvåbostadshus betala den fasta grundavgiften för avfallshämtingen.

Läs mer om grundavgift för avfallshämtning

En ansökan behöver lämnas in

En ansökan om uppehåll i avfallshämtning behöver lämnas in senast en månad innan den önskade uppehållsperiodens startdatum. 

Från och med 1 februari 2021 handlägger miljö- och hälsoskyddsavdelningen ansökan om uppehåll i avfallshämtning. För arbetet med din ansökan behöver du betala en avgift.

Taxa för verksamhet enligt miljöbalken

E-tjänst för ansökan om uppehåll i avfallshämtning

Uppehåll kan beviljas för högst ett år i taget. Uppfylls följande villkor kan uppehåll i hämtningen beviljas:

  • Fastigheten kommer inte att användas under en sammanhängande tid om minst sex månader (verksamhet tre månader).
  • Fastigheten får besökas för tillsyn vid högst tre dagsbesök under sökt uppehållsperiod.
  • Övernattning får ske vid högst ett av de tre dagsbesöken för tillsyn.
  • Ingen person får vara skriven/folkbokförd på fastigheten under sökt uppehållsperiod.
  • Fastigheten får inte hyras ut/lånas ut under uppehållsperioden.
  • Fastigheten får inte renoveras under uppehållsperioden.

Beslut på din ansökan

När vi har handlagt din ansökan får du ett beslut. Vid beviljad uppehållsperiod behöver du själv bevaka uppehållsperiodens slutdatum då avfallshämtningen startar igen. Vi påminner inte om att perioden börjar närma sig sitt slut.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.