Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grundavgift och rörlig avgift

Avgiften för avfallshämtning för småhus och flerbostadshus är uppdelad i en rörlig avgift och en fast grundavgift. Verksamheter betalar endast en rörlig avgift. På den här sidan kan du läsa mer om vad som ingår i respektive avgift.

Avgifterna och informationen gäller från 1 januari 2021.

Kostnader för vår avfallsverksamhet finansieras via avgifter från alla abonnenter. Här beskrivs vilka kostnader den avgift du betalar ska täcka.

Småhus  

Grundavgift - 1 010 kronor per år och småhus

Avgiften ska täcka fastighetens del av kostnader för drift av återvinningscentraler, behandling av grovavfall, hantering av farligt avfall, fjärrtransporter samt administrativa tjänster som avfallsplanering, fakturering, kundservice och information.

I kategorin småhus ingår alla småhus, även fritidshus, som bebos av högst två hushåll. Om flera småhus finns inom samma fastighet utgör antalet adresser grund för antal grundavgifter. Parhus och kedjehus räknas som separata småhus. Bedömning av byggnaden görs utifrån registrerad typkod i fastighetsregistret. 

Hel grundavgift tas ut även om uppehåll i avfallshämtningen på grund av obebodd fastighet har beviljats för fastigheten och för respektive fastighet vid gemensam avfallshämtning med granne.

Rörlig avgift - varierar per småhus

Den rörliga avgiften utgörs av själva avfallshämtningen och varierar beroende på avfallsbehållarens storlek, antal hämtningar, hämtningssätt och eventuell extra kostnad för gångavstånd. För de med fastlandshämtning påverkas även avgiften av om matavfallet sorteras ut eller inte.

Flerbostadshus 

Grundavgift - 270 kronor per år och lägenhet

Avgiften ska täcka respektive lägenhets/hushålls del av kostnader för drift av återvinningscentraler, behandling av grovavfall, hantering av farligt avfall och fjärrtransporter.

I kategorin flerbostadshus ingår alla lägenheter i flerbostadshus som har möjlighet till eget hushåll. Bedömning av byggnaden görs utifrån registrerad typkod i fastighetsregistret.  

Rörlig avgift - varierar per flerbostadshus

Den rörliga avgiften utgörs av själva avfallshämtningen och varierar beroende på avfallsbehållares storlek, antal hämtningar, hämtningssätt och eventuell extra kostnad för gångavstånd. För de med fastlandshämtning påverkas även avgiften av om matavfallet sorteras ut eller inte. Från och med 2021 ingår de administrativa tjänsterna som avfallsplanering, fakturering, kundservice och information i flerbostadshusets rörliga avgift.

Verksamhet 

Den rörliga avgiften utgörs av själva avfallshämtningen och varierar beroende på avfallsbehållares storlek, antal hämtningar, hämtningssätt och eventuell extra kostnad för gångavstånd. För de med fastlandshämtning påverkas även avgiften av om matavfallet sorteras ut eller inte. Från och med 2021 ingår de administrativa tjänsterna som avfallsplanering, fakturering, kundservice och information i verksamhetens rörliga avgift.

Verksamheter betalar ingen grundavgift då de betalar för besök på återvinningscentraler. 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.