Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvartalsfakturering för sophämtning och latrinhämtning

Årsavgiften för ditt eller dina abonnemang fördelas på fyra fakturor som sprids ut över året. Här beskrivs när du får fakturorna och fakturans innehåll.

När kommer min faktura för avfallshämtning?

Nedan ser du hur årsavgiften för ditt/dina abonnemang fördelas på fyra fakturor.

  • 1:a fakturan som avser kvartalet januari-mars får du under april.
  • 2:a fakturan som avser kvartalet april-juni får du under juli.
  • 3:e fakturan som avser kvartalet juli-september för du under oktober.
  • 4:e fakturan som avser oktober-december får du under januari.

Årsavgift för sophämtning

Årsavgiften för sopabonnemang för småhus och flerbostadshus är uppdelad i en rörlig avgift och en fast grundavgift. Avgifterna specificeras var för sig på fakturan. Verksamheter betalar endast en rörlig avgift.

På den här sidan hittar du en beskrivning av grundavgift och rörlig avgift för sophämtning

Den fasta grundavgiften

Vilken grundavgift småhus och flerbostadshus betalar och vilka kostnader den ska täcka framgår på länken ovan. 

  • Hel grundavgift behöver betalas även om fastigheten har beviljats uppehåll i avfallshämtning.
  • Din grundavgift fördelas på dina fyra kvartalsfakturor.
  • Då avgiften beräknas per dag kan beloppet variera något vid varje fakturering på grund av varierat antal dagar i kvartalet.

Den rörliga avgiften

Den rörliga avgiften är utslagen på de antal dagar abonnemanget pågår under året (då hämtning sker). En del abonnemang pågår året om och en del endast del av året.

Exempel;

  • Om ditt abonnemang innebär hämtning året om slås avgiften ut på årets alla dagar och fördelas på dina fyra kvartalsfakturor. Vid varje fakturering betalar du då ungefär samma belopp eftersom kvartalen nästan har lika många dagar.

  • Om ditt abonnemang innebär hämtning endast under del av året slås avgiften ut på de antal dagar abonnemanget har pågått under ett kvartal. Du faktureras del av avgiften först från och med 2:a kvartalsfakturan eftersom ditt abonnemang inte innebär några hämtningar under 1:a kvartalet. För 1:a kvartalet faktureras du endast en del av grundavgiften.

  • Behöver du betala en tilläggsavgift för gångavstånd specificeras den separat på fakturan. 

Vid delat kärl

Om du delar kärl med granne betalar var och en hela sin egna fastighets grundavgift. Den rörliga avgiften fördelas mellan er utifrån vad ni har meddelat oss. Är ni två som delar kärl och valt att dela på den rörliga avgiften framgår det på fakturan som 0,50 under rubriken antal.  

Du kan läsa mer om hur det fungerar att dela kärl på den här sidan

Årsavgift för latrinhämtning

Årsavgiften för latrinabonnemanget faktureras liksom den rörliga avgiften för sophämtning, se ovan. Tänk på, har du ett abonnemang med hämtning endast del av året, faktureras du inte för avgiften på 1:a kvartalsfakturan. Del av avgiften faktureras först från och med 2:a kvartalsfakturan.

Beloppen kan variera varje kvartal

Även om beloppen på dina fyra kvartalsfakturor varierar så kommer totalsumman, när du betalt de fyra fakturorna, vara den exakta årsavgiften du ska betala för ditt/dina abonnemang.

Övriga eventuella avgifter på fakturan 

Har du fått slamtömning av enskilt avlopp/fettavskiljare eller fått en beställd tjänst utförd månaden innan du får en kvartalsfaktura, kommer avgiften för tjänsten även tas med på fakturan. I annat fall får du en separat faktura efter utförd tjänst. En beställd tjänst kan till exempel vara extra sophämtning.

Fakturan till rätt person

Om du säljer din fastighet/verksamhet behöver du meddela ägarbytet så att dina fakturor går till rätt person. Fram till dess att ägarbytet anmäls är du som säljare betalningsansvarig för fastighetens/verksamhetens avfallsabonnemang. 

Här kan du meddela ägarbyte av fastighet 

Fakturan till rätt permanentadress

Har du fritidshus i kommunen och får ny permanentadress är det viktigt att du meddelar oss din adressändring så att dina fakturor avseende fritidshuset skickas till rätt adress.

Belopp under 100 kronor 

Om summan för ett kvartal skulle blir 99 kronor eller mindre, får du ingen faktura för kvartalet. Beloppet förs i stället över till din nästa kvartalsfaktura. På denna faktura framgår då, via datumet, att perioden du faktureras för även avser föregående kvartal.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.