Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Specifikt för flerbostadshus

På den här sidan finns information kring matavfallsinsamling som gäller för flerbostadshus.

Flerbostadshus i bakgrunden.

Det är din hyresvärd/bostadsrättsförening som beslutar om matavfallssortering ska införas i huset/området eller inte. För att komma i gång med matavfallsinsamlingen behöver bostadsrättsföreningen eller hyresvärden meddela oss kontaktuppgifter till den vi kan kontakta för att diskutera hur insamlingen ska lösas för fastigheten/fastigheterna. 

Meddela oss på matavfall@nvaa.se följande uppgifter:

  • Kontaktpersonens namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefon dagtid
  • Fastighetsbeteckning och adress på fastigheten/fastigheterna

Innan matavfallsinsamling införs har vi kontakt med hyresvärden/bostadsrättsföreningen som ansvarar för att ordna möjlighet till insamling i huset/området. De ansvarar därefter för att informera de boende, eller företag som hyr lokal, när matavfallsinsamlingen införs och hur det kommer att gå till. 

Kärl och behållare för flerbostadshus

140 liter är storleken på matavfallskärl som erbjuds. I samråd med oss kan större behållare, typ bottentömmande behållare, godkännas. Dessa bekostar ni själva.

Om ni väljer en bottentömmande behållare är det viktigt att ni innan införskaffandet rådgör med oss för att säkerställa att behållaren kan tömmas med våra fordon och att volymen är tillräcklig.

Hur många kärl behövs?

För att få taxan för sorterat avfall bör det finnas 1 matavfallskärl (140 liter) per 15 lägenheter. För att räkna ut hur många kärl ni behöver kan man schablonmässigt räkna med att ett standardhushåll (2,5 personer) producerar ungefär 6,25 liter matavfall i veckan. 

6,25 liter/hushåll x 15 lägenheter = 94 liter/veckan (ett matavfallskärl rymmer 140 liter).

Placering av kärlet/behållaren

Det behöver finnas utrymme för matavfallskärl eller annan behållare med en fungerade lastning utifrån tillgänglighet och arbetsmiljö. 

Här kan du läsa med om vilket utrymme avfallsfordon behöver

Det utrymme som idag finns avsatt för avfall är troligtvis tillräckligt. Med matavfallsinsamling är avfallsmängden den samma, skillnaden blir att den delas upp i två fraktioner; matavfall och restavfall. 

Flerbostadshus med sopnedkast behöver ordna en annan lösning för avfallshanteringen. I Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen finns idéer och vägledning.

Här hittar du Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen

Mer information kring matavfallssortering
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.