Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Så fungerar matavfallsinsamlingen

På den här sidan kan du läsa om miljönyttan med att återvinna matavfall och vad som händer med ditt matavfall efter att vi har hämtat det. Genom att sortera ut ditt matavfall bidrar du till en bättre miljö och framtidens drivmedel!

Barn slänger matavfallspåse

Ett nationellt mål är att hälften av matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling. I Norrtälje kommuns avfallsplan finns även mål om att matavfall skall sorteras ut och att avfallsmängderna ska minska.

Här hittar du Norrtälje kommuns avfallsplan

Det händer med ditt matavfall efter insamling

Matavfallet rötas till biogas, biogas som exempelvis kan användas som drivmedel i bilar och bussar. På så sätt minskar behovet av fossila bränslen som bensin och diesel, vars utsläpp bidrar till växthuseffekten.

Biogödsel, som är en rest från rötningsprocessen, har hög näringshalt och används som gödningsmedel på jordbruksmark där ny mat odlas. Biogödsel kan alltså ersätta konstgödsel. Mat blir till ny mat, helt enkelt!

Så kan du matavfallssortera

Att sortera ut allt matavfall är standard och gäller för alla hushåll, även fritidshus, och verksamheter som har fastlandshämtning. Är du fastighetsägare till flerbostadshus eller företagare och ännu inte kommit i gång med utsortering av matavfall - se information på länkarna. 

Matavfallsinsamling för dig med flerbostadshus

Matavfallsinsamling för dig med verksamhet

Hushåll och verksamheter som aktivt väljer att inte matavfallssorterar behöver betala en högre avgift för sin avfallshämtning då det är ett mindre bra miljöval. Det går bra att när som helst höra av sig till oss om man vill börja matavfallssortera. Information om avgifter finns på länken längst ner på sidan.

Kompostera matavfallet i stället för matavfallskärl

Om du istället vill kompostera allt matavfall behöver du göra det året om. För att kompostera behöver du göra en anmälan till Norrtälje kommun. Du betalar samma avgift för avfallshämtningen oavsett om du sorterar ut i matavfallskärl eller i egen kompost. 

Här kan du göra din anmälan om att kompostera matavfall

Det kan vara bra att känna till att, om du låter oss samla in matavfallet blir det till biogas och biogödsel, vilket tillvaratar såväl näringen som energin i avfallet till skillnad från kompostering som endast tar tillvara näringen (förutsatt att kompostjorden används för odling).

För att uppnå största miljönytta med matavfall är det alltså bättre att låta oss samla in det än att kompostera det.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.