Grundvatten i stället för Mälarvatten v. 38-40

Från måndagen den 19 september till torsdagen den 6 oktober kommer abonnenter som i vanliga fall får sitt kommunala vatten från Mälaren att i stället få sitt dricksvatten från Norrvattens grundvattenverk. Grundvattnet är av god kvalitet, men har en högre hårdhetsgrad än vanligt.

De som berörs av detta är abonnenter med kommunalt vatten i Norrtälje, Bergshamra, Rimbo, Rånäs, Svanberga, Nysättra, Kapellskär, Gräddö, Spillersboda, Håtö och Furusund.

Anledningen till detta är att Norrvattens huvudledning behöver flyttas för att ge plats åt Norrtälje kommuns byggprojekt Lommarstranden.

Datumen är preliminära och mindre ändringar i tidplanen kan ske. Förändringar av vattnet kan ske med några dagars fördröjning.

Under Driftinformation hittar du den senaste informationen under perioden. Vi kommer även att informera berörda abonnenter via vår SMS-tjänst.

Läs mer om SMS-tjänsten

Det här är en normal åtgärd som utförts flera gånger tidigare. Det är mycket möjligt att du inte ens kommer att märka någon skillnad. Det hårdare vattnet kan dock innebära att du behöver dosera mer tvättmedel än vanligt. Dessutom kan det ge kalkutfällningar som syns på till exempel porslin, diskbänk och vattenkokare.

Det kan uppstå missfärgat vatten. Det beror på att rost följer med från ledningarna. Missfärgningen är ofarlig – vi rekommenderar att du spolar kallvatten i flera kranar tills missfärgningen försvinner.

Har du frågor om det kommunala dricksvattnet är du välkommen att kontakta oss på Norrtälje Vatten och Avfall. Nedan hittar du svar på vanliga frågor i samband med den här typen av åtgärder.

Kontakta Kundservice

Norrvatten flyttar en del av en huvudvattenledning som normalt försörjer Norrtälje med Mälarvatten. Arbetet görs för att ledningen inte ska vara i vägen för Norrtälje kommuns kommande byggprojekt i Lommarstranden. Under tiden kommer centrala Norrtälje, Bergshamra, Rimbo, Rånäs, Svanberga, Nysättra, Kapellskär, Gräddö, Furusund med flera helt eller delvis att få dricksvatten från Norrvattens grundvattenverk. Många kommer få en blandning av Mälarvatten och grundvatten.

Under perioden kommer Norrvatten leverera vatten från grundvattenverken Finsta-Kilen och Västra Syninge i Norrtälje i stället för från Görvälnverket som tar vatten från Mälaren.

Den 6 oktober levereras Mälarvatten till Norrtälje kommun igen. Till en början kommer grundvatten att finnas kvar och blandas med ytvattnet varför det kan dröja några dagar innan vattnet är ”som vanligt” igen. Under Driftinformation hittar du den senaste informationen.

Grundvattnet i Norrtälje är av hög kvalitet, men det har en annan teknisk sammansättning än ytvattnet (Mälarvattnet) som normalt levereras. Grundvattnet är hårt. Det betyder att det innehåller relativt höga halter av kalcium och magnesium. Hårdhetsgraden är cirka 11-13 °dH, jämfört med 5-6 °dH för det mjuka vatten som vanligen levereras.

Tabell för grundvattens sammansättning (Görvälnätverket är det ordinarie vattnet)

Du som vanlig konsument kommer troligen inte märka skillnaden i vattenkvalitet. Möjligtvis kan det uppstå kalkutfällningar i disk- och tvättmaskiner samt vattenkokare. Eventuellt kan det även uppstå kalkfläckar på lufttorkad disk.

Under perioden då grundvatten levereras kan man tänka på följande:

  • Dosera för hårt vatten i tvätt- och diskmaskiner.
  • Eventuella kalkutfällningar går lätt att ta bort med en svag syra, till exempel citronsyra.
  • Akvarieägare bör tänka på att vissa fiskar och vattenlevande organismer kan vara känsliga för hårt vatten.

När huvudvattenledningen börjar användas igen som vanligt igen (preliminärt 6 oktober) kan det uppstå missfärgat vatten. Det beror på att rost följer med från ledningarna. Missfärgningen är ofarlig – vi rekommenderar att du spolar kallvatten i flera kranar tills missfärgningen försvinner.

Vissa verksamheter/företag använder teknisk utrustning som bedöms kunna påverkas av grundvattnets sammansättning. Det gäller vårdgivare som handhar dialysutrustning, fjärrvärmeanläggningar, tvätterier, livsmedelsproducenter, läkemedelsföretag, zooaffärer som har akvarier samt företag som har reningsutrustning för framställning av ultrarent vatten.

Eventuella kalkutfällningar går lätt att ta bort med en svag syra, till exempel citronsyra.

Akvarieägare bör tänka på att vissa fiskar och vattenlevande organismer kan vara känsliga för hårt vatten.

Senast ändrad: 09 september 2022