Underhållsspolning Svanberga v35-39

2023-08-29 16:00

Underhållsspolning Svanberga v35-39

Från onsdag 30 augusti kommer de kommunala avlopps- och dagvattenledningarna i Svanberga att underhållsspolas. Arbetet beräknas pågå vardagar till och med fredag 29 september.

Under tiden arbetet pågår kan det uppstå ljud från avloppsledningarna. Se gärna till att fylla vattenlås och golvbrunnar med vatten för att minska risken för avloppslukt, samt fälla ner toalettsitsarna.

Mvh

VA-driften på Norrtälje Vatten och Avfall