Renovering Hallstaviks vattentorn

Publicerat: 2023-04-17 09:51

Måndagen den 17 april påbörjas ett renoveringsarbete vid Hallstaviks vattentorn. Renoveringen väntas pågå fram till sommaren och kan stundtals generera oljud och ökad fordonstrafik på närliggande gator. Arbetet kommer att pågå under normal arbetstid.