Underhållsspolning avlopps- och dagvattenledningar Rimbo

Publicerat 2023-03-13 12:37

Underhållsspolning avlopps- och dagvattenledningar Rimbo

Från måndag 13 mars kommer de kommunala avlopps- och dagvattenledningarna i Rimbo att underhållsspolas. Arbetet beräknas pågå till och med fredag 14 april.

Under tiden arbetet pågår kan det uppstå ljud från avloppsledningarna. Se gärna till att fylla vattenlås och golvbrunnar med vatten för att minska risken för avloppslukt, samt fälla ner toalettsitsarna.