Underhållsarbete å-ledningen Norrtälje

Underhållsarbete å-ledningen Norrtälje

Under vecka 1-5 pågår underhållsarbete i spillvattenledningen som löper längs med, och i, Norrtälje-ån. Arbetet utförs generellt under dagtid men kommer eventuellt även ske kvälls- och nattetid. Våra entreprenörer Pernilla Sjöman Ab och Aarsleff som utför arbetet kommer att spola och filma å-ledningen och beträda mark i anslutning till Norrtälje-ån.