Underhållsspolning Kvisthamra, Norrtälje v33-41

Från torsdag 18 augusti kommer de kommunala avlopps- och dagvattenledningarna i Norrtälje att underhållsspolas. Arbetet beräknas pågå vardagar mellan cirka klockan 08.00-16.00, till och med fredag 14 oktober.

Under tiden spolning pågår kan det uppstå ljud från avloppsledningarna. Tänk på att vattenlås och golvbrunnar kan tömmas på vatten, vid eventuell lukt fyll på vatten i avloppen. Arbetet utförs för att förebygga stopp i avloppsledningarna.